Deklaracje na œmieci

blog-img-08

Informujemy, że na stronie internetowej Zwišzku Międzygminnego Slęza-Oława zostały opublikowane formularze deklaracji o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z instrukcjš wypełnienia oraz plakatami informacyjnymi.
Jednoczeœnie przypominamy że wypełnione deklaracje należy złożyć do dnia 15 maja 2013r.

Strona internetowa Zwišzku Międzygminnego Slęza-Oława

Udostępnij: