Decyzja w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina

blog-img-08

W załączeniu skan decyzji wraz z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina.

Udostępnij: