Debata „STRATEGIA DLA LEPSZEJ GMINY ŻÓRWINA”

blog-img-08

26.09.2011r. w GMINNYM CENTRUM KULTURY W ŻÓRAWINIE odbędzie się debata społeczna pt. „STRATEGIA DLA LEPSZEJ GMINY ŻÓRWINA”
Spotkanie organizowane jest w ramach unijnego projektu „Partnerstwa na rzecz rozwoju”. Celem projektu jest wsparcie 16 gmin z terenu Dolnego Œlšska w zakresie skutecznego przewidywania i zarzšdzania zmianš gospodarczš poprzez zawišzanie partnerstw majšcych na celu aktualizację iopracowania Gminnych Strategii Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i kultury.

Dodatkowe informacje dostępne sš w załšczonym poniżej zaproszeniu.

Zaproszenie na debatę

Udostępnij: