Debata „STRATEGIA DLA LEPSZEJ GMINY ŻÓRWINA”

blog-img-08

Gmina Żórawina zaprasza mieszkańców do udziału w debacie OPEN SPACE. Celem debaty jest zaangażowanie mieszkańców w wypracowanie wniosków i założeń do aktualizowanej strategii Gminnej Strategii Rozwoju. Debata służyć będzie zebraniu opinii i pomysłów mieszkańców dotyczšcych możliwych kierunków rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie turystki, sportu i rekreacji oraz kultury.
Wydarzenie organizowane jest w ramach unijnego projektu „Partnerstwa na rzecz rozwoju”. Zadaniem projektu jest wsparcie 16 gmin z terenu Dolnego Œlšska w zakresie skutecznego przewidywania i zarzšdzania zmianš gospodarczš poprzez zawišzanie partnerstw majšcych na celu aktualizację i opracowania Gminnych Strategii Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i kultury.

Informacja o projekcie

Zaproszenie na debatę

Film promujšcy projekt

Udostępnij: