Darmowa pomoc prawna dla Mieszkańców Powiatu

blog-img-08

Zaistniała w kraju sytuacja epidemiczna niesie za sobą daleko idące skutki. Mieszkańcy Powiatu borykają się aktualnie z wieloma problemami natury prawnej, chodzi zarówno o pracowników, pracodawców, przedsiębiorców, jak i wiele innych grup.

Warto w tym czasie przypomnieć, że w Powiecie Wrocławskim funkcjonuje sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Pomimo – spowodowanego pandemią – czasowego zawieszenia osobistego udzielania porad, punkty działają w trybie zdalnym. Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają porad zgodnie z harmonogramem dyżurów za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

W trosce o dobro Mieszkańców Powiatu zachęcam Państwa do szerokiego informowania o możliwości skorzystania z porad prawnika lub doradcy obywatelskiego. Począwszy od 16 maja 2020 r. do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W załączeniu przekazuję Komunikat Pana Starosty – Romana Potockiego w sprawie aktualnego sposobu udzielania porad – do wykorzystania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Pomoc prawna” –> Darmowa pomoc prawna”.

Normalne funkcjonowanie punktów pomocy zostanie przywrócone w najbliższym możliwym terminie, o czym na pewno będziemy Państwa informować.

Udostępnij: