Czujniki czadu w mieszkaniach komunalnych

blog-img-08

W mieszkaniach należšcych do Gminy Żórawina zostały zainstalowane czujniki czadu. Dzięki takim działaniom zmniejszamy ryzyko zaczadzenia w mieszkaniach komunalnych ogrzewanych paliwami stałymi i gazem.
Czujniki uruchamiajš się, gdy tylko wykryjš minimalne, jeszcze nieszkodliwe dla człowieka stężenie tlenku węgla. Należy wtedy natychmiast otworzyć okna, aby przewietrzyć pomieszczenie i poinformować administrację budynku.

Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trujšcym, bezbarwnym i bezwonnym. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpowiedniej iloœci tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.
Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie oœrodkowego układu nerwowego, niewydolnoœć wieńcowa albo nawet natychmiastowa œmierć. Aby ratować  życie mieszkańców, warto podejmować tego typu inicjatywy.
Detektory tlenku węgla zostały zamontowane przez profesjonalny zakład kominiarski.

Prosimy najemców mieszkań komunalnych o dokładne zapoznanie się z instrukcjš obsługi i regularnš wymianę Ÿródeł zasilania (baterii) w zamontowanych czujnikach.

Tomasz Gracz

Udostępnij: