Cykl Warsztatów „Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych”

blog-img-08

Zapraszamy na unikatowy, bezpłatny cykl warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacjach pozarządowych. Cykl będzie połączony z wizytami studyjnymi m.in. we wrocławskich spółdzielniach socjalnych.

Cykl Warsztatów "Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych"

Cykl z przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej/gospodarczej) w organizacjach pozarządowych adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznych (najczęściej stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej i odpłatnej*), które zainteresowane są rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, a wiec założenie spółdzielni socjalnej, uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej w już istniejącej organizacji.

Warsztaty pomogą odpowiedzieć na pytania takie jak:

W jaki sposób zbudować niezależność organizacji i pozyskiwać środki na działalność?

Czy można realizować cele społeczne i wykorzystać narzędzia stosowane w biznesie? 

Jak zmienić statut i funkcjonowanie własnej organizacji by móc sprzedawać produkty i usługi?

Na naszych warsztatach uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

Udostępnij: