Cyberbezpieczny Samorząd – przyznano 750 tys. zł

Serwer Cyberbezpieczny samorzad

Gmina Żórawina uzyskała dofinansowanie w wysokości 750 tysięcy złotych na prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Ma on na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia:

  • organizacyjnego,
  • kompetencyjnego,
  • technicznego.

W ramach projektu JST otrzymają dofinansowanie w formie grantu w wysokości od 200 do 850 tys. zł dla gmin (maks. kwota wskazana jest dla każdej JST w dokumentacji konkursowej) oraz 850 tys. zł dla powiatów i województw.

Udostępnij: