Ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

Łukasz Telus SP OSP 30.01 (6)

W 29 stycznia br.  w miejscowości Węgry w ramach doskonalenia zawodowego druhów OSP Węgry, OSP Rzeplin i OSP Żórawina, zostały przeprowadzone ćwiczenia z taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych. Szkolenie poprowadzili podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej a zarazem członkowie Stowarzyszenia Centrum Innowacji i Doskonalenia Ratownictwa.

Sobotnie spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji i omówienia sobie takich kwestii jak: zjawiska, które towarzyszą pożarom (flashover i backdraft) i jak radzić sobie z nimi; monitorowanie czasu pracy w strefie niebezpiecznej; rozpoznanie 360 (B-SAHF); metody oddymiania budynków po pożarze.

Następnie na terenie starej piekarni przystąpiliśmy do części praktycznej: podchorążowie przypomnieli zasady bhp;  techniki operowania prądami gaśniczymi w pożarach wewnętrznych (krótki puls, ołówkowanie, malowanie, długi puls); przeszukanie pomieszczeń z linią gaśniczą w celu odnalezienia osoby poszkodowanej; praca w zadymieniu itp.

Celem  ćwiczeń było przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesienie poziomu ich świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku pożarowym oraz popożarowym.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować przyszłym oficerom straży pożarnej za wspólne ćwiczenia, zaangażowanie i wymianę doświadczeń.

Udostępnij: