Ciepłe Mieszkanie – Raport na dzień 31.05.2023r.

CiepleMieszkanie-logo-bez-tla-1a

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest realizowany ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW. W programie wnioskodawcami są właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje na dzień 31.05.2023r.

Gmina Żórawina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 9

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 8

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 0

Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ): 0

 

Aktualizacja raportu będzie odbywać się raz w miesiącu.

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gminazorawina.pl/cieple-mieszkanie-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-budynkach-wielorodzinnych/

Udostępnij: