Ciepłe Mieszkanie – Raport na dzień 29.02.2024r.

LOGO edytowane2

Program “Ciepłe Mieszkanie” jest realizowany ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW. W programie wnioskodawcami są właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje na dzień 29.02.2024r.

Gmina Żórawina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 23

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 22

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 7

Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ): 119307,05

 

Aktualizacja raportu będzie odbywać się raz w miesiącu.

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gminazorawina.pl/cieple-mieszkanie-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-budynkach-wielorodzinnych/

 

Udostępnij: