Ciepłe mieszkanie – 4,625 mln zł dla mieszkańców z WFOŚiGW

WFOŚiGW 20.12 (1)

20 grudnia 2022 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, Prezes Zarządu WFOŚiGW Łukasz Kasztelowicz, Zastępca Wójta Gminy Żórawina Tomasz Gracz oraz Skarbnik Krzysztof Bagiński podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych  w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

W okresie 3 lat przewiduje się objęcie programem  około 200 lokali mieszkalnych z terenu naszej gminy na kwotę 4,625 mln złotych dotacji.

W najbliższym czasie nastąpi wdrożenie i uruchomienie programu w Gminie Żórawina. Wszelkie informacje dotyczące regulaminu, formularzy wniosków i warunków dofinansowania będą publikowane na stronie gminazorawina.pl, BIP i mediach społecznościowych.

Udostępnij: