Budowa świetlicy wiejskiej w Nowojowicach

blog-img-08

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz bezodpływowym szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne we wsi Nowojowice

Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, na zdjęciach zamieszczonych poniżej widać stan zaawansowania prac.

Zakończyły się prace związane z budową nowej świetlicy. Inwestycję współfinansowano ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Udostępnij: