Budowa sieci wodociągowej w Wojkowicach

blog-img-08

Budowa sieci wodociągowej na działkach: 131/1, 131/2, 143, 142/1, 144/1, 60/1, 60/2, obręb Wojkowice

Projekt realizowany w ramach Programu osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Prace w terenie już się rozpoczęły a planowany termin zakończenia to 30 sierpnia b.r.

Udostępnij: