Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Żórawinie – czekamy na pozwolenie na budowę

blog-img-08

W 2014 roku Gmina Żórawina ogłosiła przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum w Żórawinie. W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę zadania, którym została spółka z o.o. MIRS ze Spalic.
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przylegającej do istniejącego budynku gimnazjum wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali w nawiązaniu do zagospodarowania istniejącego, a także częœciowa przebudowa budynku istniejącego, umożliwiająca połączenie stref komunikacyjnych budynku istniejącego i projektowanego. Zakłada się, że budynek hali sportowej będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o wysokoœci maksymalnej 11m i wysokoœci użytkowej głównej areny sportowej nie mniejszej niż 7,20cm, przy jej rozmiarach użytkowych (w œwietle konstrukcji) około 19,00 x 35,00m. Na piętrze przewidziano widownię na ok. 130 miejsc, oraz dodatkowo 50 miejsc na poziomie boiska, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Planowana arena sportowa posiadać będzie boisko główne koszykówki i siatkówki, zorientowane w układzie podłużnym hali, niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, oraz, w w/w obrysie areny, dwa zestawy boisk treningowych do koszykówki i siatkówki w układzie poprzecznym.

Przygotowana została już dokumentacja projektowa (czekamy na pozwolenie na budowę), rozpoczęcie prac planowane jest na początek grudnia. Koszt budowy obiektu to blisko 4,1 mln zł, zakończenie prac planowane jest na grudzień 2015 r.
Tomasz Gracz

Udostępnij: