Budowa drogi Jaksonów-Szczepankowice

blog-img-08

W maju rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaksonów-Szczepankowice. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa na odcinku 770 m.
Prace prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z Żórawiny.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze œśrodków pochodzących z budżetu Województwa Dolnoœśląskiego. Prace zakończą się w czerwcu bieżącego roku.
W przyszłym roku planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Tomasz Gracz
 

Udostępnij: