Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze

blog-img-08

Od czerwca br. trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kobierzyckiej.
W chwili obecnej prowadzone są prace zwiazane z wykonaniem podbudowy oraz przygotowaniem nawierzchni do układania masy bitumicznej.
Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Brzegu.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze œrodków pochodzących z budżetu Województwa Dolnoœśląskiego.
Prace zakończą się w sierpniu bieżącego roku.

Tomasz Gracz
 

Udostępnij: