Budowa chodnika w Turowie

blog-img-08

Pod koniec września bieżącego roku rozpoczęła się budowa chodnika przy ul. Lipowej w Turowie. Chodnik będzie zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy, która wykonana jest z kostki granitowej. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej typu: nostalit imitującej swym wyglądem nawierzchnię brukową. Zastosowanie tego rodzaju materiału wynikało z zaleceń wydanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który nakazał także pozostawienie nawierzchni drogowej ul. Lipowej w postaci kostki granitowej.

W ramach budowy chodnika wykonane zostaną następujące prace: regulacja istniejącego krawężnika granitowego, wykonanie podbudowy, osadzenie obrzeży, wymiana studni i wpustów kanalizacji deszczowej, ułożenie chodnika, przebudowa zjazdów.  

Informację przygotował: Tomasz Gracz


 

Udostępnij: