Budowa chodnika przy Alei Niepodległośœci w Żórawinie

blog-img-08

Rozpoczęły się prace polegające na budowie chodnika przy alei Niepodległośœci w Żórawinie. W ramach tej inwestycji powstanie około 300 metrów chodnika po obu stronach drogi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wykonane zostanie również przejœcie dla pieszych. Chodnik prowadzony jest od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Truskawkową. Jest to bardzo ważna inwestycja ponieważ poprawi bezpieczeństwo pieszych zamieszkujących zachodnią częśœć Żórawiny, którzy korzystali do tej pory z pobocza drogi powiatowej.
Droga powiatowa przebiegająca przez Żórawinę charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu, często dochodzi na niej do wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w tym roku mieliœmy do czynienia z wypadkami œmiertelnymi.
Prace zakończę się na początku wrześœnia.
To pierwszy etap tej inwestycji. W latach kolejnych planowana jest budowa chodnika w kierunku Żórawiny osiedla.
Tomasz Gracz
 

Udostępnij: