Boże Narodzenie 2011

blog-img-08

Nadchodzšce Œwięta Bożego Narodzenia
niosš ze sobš wiele radoœci i rodzinnego ciepła.
Sš też okazjš do refleksji nad mijajšcym czasem
i snucia planów na nadchodzšcy rok.
W tych wyjštkowych dniach chcemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia miłoœci,
spokoju i wszelkiego dobra.
Abyœmy mogli z nadziejš patrzeć w przyszłoœć,
a dla siebie nawzajem
byli pełni zrozumienia i życzliwoœci

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Przewodniczšcy Rady Gminy
Maciej Koba

Rada Gminy Żórawina

i pracownicy Urzędu Gminy

Udostępnij: