Bezwzględny zakaz niszczenia gniazd jaskółek

blog-img-08

Jaskółki, jerzyki, wróble, mazurki, kawki, gołębie miejskie, sikorki itd. są to gatunki objęte ochroną na terenie Polski, chronione zarówno prawem europejskim jak i krajowym.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obowiązuje zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd lub innych schronień dla ptaków oraz niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych. Nie wolno niszczyć ptasich gniazd zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i gospodarczych, na balkonach, pod dachami, na klatkach schodowych oraz w parkach, ogrodach i sadach.

 

Zakaz obowiązuje w okresie od 1 marca do 15 października.

 

Za niszczenie gniazd ptaków grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności do lat 2.

Niszczenie ptasich gniazd w okresie lęgowym jest przestępstwem, a obywatelskim obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu policji.

Sprawami ochrony ptaków i ich gniazd zajmuje się również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Udostępnij: