BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

blog-img-08

Dolnoœlšski Oœrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Dolnoœlšskš Izbš Rolniczš we Wrocławiu i Regionalnym Zwišzkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia „Wykorzystanie komputera w zarzšdzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnoœlšskich rolników”.

Zakres programowy szkolenia:
– przeglšd aktualnych wersji programów komputerowych dla rolnictwa,
– nauka samodzielnego wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe i na działania objęte PROW 2007-13,
– nauka samodzielnego posługiwania się programami z zakresu produkcji roœlinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa i zarzšdzania gospodarstwem,
– wykorzystanie Internetu w zarzšdzaniu gospodarstwem rolnym.

Szkolenia sš bezpłatne.

Organizatorzy zapewniajš materiały szkoleniowe, zaœwiadczenia o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i nocleg oraz zwrot kosztów dojazdów na podstawie biletów komunikacji zbiorowej.

Ulotka informacyjna

Udostępnij: