Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

blog-img-08

W ramach projektu „Sieć punktów pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława”, w każdy czwartek w godzinach 10:00-18:00 w budynku Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie, al. Niepodległoœci 17 udzielane będzie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie.

Dodatkowe informacje:

Ulotka informacyjna

Udostępnij: