Bezpłatne KTG dla kobiet od 34 tygodnia ciąży

2024plakatPowiat WrocławskiA2

Zarząd Powiatu Wrocławskiego po raz kolejny serdecznie zaprasza kobiety w zaawansowanej ciąży do skorzystania ze zdalnego, całodobowego KTG z monitoringiem aż do dnia porodu, w ramach kontynuacji programu: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalny monitoring KTG’’.

Wzorem poprzednich lat zapewniona zostanie kliniczna jakość zapisów badań w domu oraz możliwość wykonania całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne wykonania telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań i interpretację wyników KTG całodobowo przez cały tydzień.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyników badania, wykonanego całodobowo, kobieta jest niezwłocznie informowana telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego o wyniku usługi i dalszych krokach postępowania.

Program skierowany jest do kobiet w przypadku:

  • ciąży pojedynczej;
  • co najmniej 34 tygodnia ciąży;
  • zamieszkania terenu powiatu wrocławskiego, poświadczone danymi np. z karty ciąży kobiety lub dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie gmin powiatu;

Pierwszeństwo w programie mają kobiety z ciążą powikłaną np. cukrzyca, nadciśnienie itp.

 

Program pn.: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalny monitoring KTG”, składa się z:

  • wypożyczenia przenośnego aparatu KTG;
  • analizy i interpretacji (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu w/w aparatu KTG i przesłanego zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego.

 

Urządzenia do telemedycznego KTG przekazywane kobietom  spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa UE i posiadają odpowiednie zgody i certyfikaty bezpieczeństwa UE w zakresie dopuszczającym je do użytku i są narzędziem wspomagającym proces opieki prenatalnej (nie zwalnia to kobiety ciężarnej z obowiązku pozostawania w trakcie ciąży pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego).

Rejestracja pod nr (22) 308 03 00 lub (od pon – pt w godz. 8.00 – 16.00),  (71) 722 18 04 (od pon – pt w godz. 8.00 – 15.30) lub pod adresem powiatwroclawski@carebits.pl.

 

Program finansowany jest ze środków Powiatu Wrocławskiego.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu Powiatu Wrocławskiego wszystkie zainteresowane przyszłe mamy.

Szczegóły na plakacie i ulotce.

Źródło: https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/bezplatnie-ktg-dla-kobiet-od-34-tygodnia-ciazy.html

 

Udostępnij: