Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich

blog-img-08

DOBRZE TRAKTUJESZ- MNIEJ RYZYKUJESZ    

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokajanie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi, ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami i stresem.

Odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich ma swoje regulacje prawne ale powinno być również podyktowane względami etycznymi i praktycznymi. Zwierzęta poddane w mniejszym stopniu czynnikom stresogennym są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Krowy są z natury zwierzętami spokojnymi, jednak z uwagi na ich dużą masę mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób zajmujących się ich obsługą. Podczas pracy przy nich – zadawania paszy, usuwania obornika, udoju, przeprowadzania na pastwisko oraz segregacji sztuk chorych – dochodzi do wielu wypadków. Najczęściej są to kopnięcia, przygniecenia i uderzenia będące efektem niebezpiecznych dla człowieka reakcji zwierząt na stres, ból, zaskoczenie okresem rui, wzmożony instynkt macierzyński po porodzie czy występowanie owadów w oborze.

Unoszenie lub tulenie uszu, grzebanie kończynami w podłożu, stroszenie sierści na grzbiecie, szczerzenie zębów czy parskanie sygnalizują zagrożenie ze strony zwierzęcia.

Większość wypadków odnotowywana jest w oborach, w których występuje konieczność wchodzenia między zwierzęta. Podczas obsługi, krowa może się przemieścić i przydusić człowieka do ściany lub do drugiego zwierzęcia, może również bronić się, kopiąc tylnymi kończynami do przodu i na boki. Mniej narażeni są rolnicy stosujący nowoczesne systemy chowu krów, które w znacznym stopniu ograniczają bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Rozwiązania techniczne, m.in. szerokie korytarze paszowe i  wygrodzone stanowiska, umożliwiają mechaniczne wykonywanie wielu czynności i ograniczają ciężkie prace ręczne.

Aby ograniczyć ryzyko wypadku podczas udoju, przed przystąpieniem do pracy należy uważnie obserwować krowy, a z ich zachowania odczytać możliwe zagrożenie. Udój należy wykonywać w zacisznym miejscu, pozbawionym owadów.

Podczas obsługi młodych osobników, jak również w czasie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych, zalecana jest pomoc innych osób, a także stosowanie poskromów.

Szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze buhajów. Aby bezpiecznie je obsługiwać, należy wpiąć im kółko nosowe służące do przeprowadzenia za pomocą specjalnego drążka o długości min. 1,4 m, zastosować mocny kantar oraz wydzielić stanowisko w osobnym pomieszczeniu.

Po więcej informacji zapraszamy Państwa serdecznie na stronę www.krus.gov.pl lub do najbliższej siedziby KRUS.

Sybilla Gancarek

Specjalista ZPRO OR KRUS we Wrocławiu

Informacje pochodzą z broszury:” Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”, oraz „ Dobre praktyki BHP w chowie bydła”.

Udostępnij: