Badanie potrzeb na szkolenia i doradztwo dla powiatów: wrocławskiego, oławskiego, oleœnickiego,œredzkiego i wołowskiego

blog-img-08

Szanowni Państwo,
Chcšc w lepszym stopniu dostosować szkolenia i doradztwo do potrzeb organizacji pozarzšdowych z terenu powiatów: wrocławskiego, oławskiego, oleœnickiego, œredzkiego i wołowskiego, stworzyliœmy dla Państwa specjalnš ankietę.
Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia: Ankieta

Na wypełnione ankiety czekamy już tylko do 07.08.2011r.i za każdš dziękujemy.
Zapraszamy na szkolenia i do punktów doradczych w każdym z wyżej wymienionych powiatów.
Dodatkowe informacje dostępne sš na stronie internetowej projektu .

Udostępnij: