Badanie ankietowe Państwowej Uczelni Stanisława Staszica

blog-img-08

Szanowni Państwo,

pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology, Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. 

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.  Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. 

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.  Dziękujemy Państwu za poświęcony czas. 

Link do ankiety: https://mkza.puss.pila.pl/new/index.php/836812?lang=pl

W imieniu zespołu badawczego

dr inż. Piotr Gorzelańczyk 

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

Udostępnij: