ARiMR ostrzega przed oszustami

blog-img-08

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymujš pisma,  opatrzone logotypem łudzšco podobnym do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego,  w celu otrzymania dopłat bezpoœrednich.  Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszš drogš do otrzymania dotacji bezpoœredniej”.  Dalej wskazuje, że korzystajšc z tej propozycji rolnik  zapewni sobie „spokój, relaks i beztroski sen” i dołšcza blankiet przekazu pocztowego z sumš do wpłaty 246 zł., z tytułem przelewu: „opłata za wniosek”. 
Anonimowy autor nie precyzuje jednak na czym ma polegać skorzystanie z jego propozycji.  Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogšcego wskazywać np., że trzeba zapłacić za samo dostarczenie wniosku o przyznanie dopłat bezpoœrednich, a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez żadnych opłat.  Przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, także jest bezpłatne.

W zwišzku z zaistniałš sytuacjš Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oœwiadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o zignorowanie go. ARiMR nie prowadzi bowiem odpłatnej działalnoœci polegajšcej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpoœrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę „ARMiR” łudzšco podobnš do skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewnoœciš nie pochodzš od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku otrzymania takich ofert zachęcamy do kontaktowania się z naszymi placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma powstały w ARiMR.
W przypadku podejrzenia, że chodzi o oszustwo wyłudzenia, należy przekazać sprawę do organów œcigania.

Udostępnij: