ARiMR Nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

1460x616

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 7 lutego 2022 r. przyjmuje wnioski o przyznanie
pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego.


Wysokość wsparcia jakie można otrzymać wynosi maksymalnie 100 tys. zł.


Wnioski o pomoc na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi
za źródeł rolniczych” przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR.

Dokumenty można składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej
ePUAP,
albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.


O tę pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.


Wsparcie nie przysługuje jednak
właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej
powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.


Maksymalna wysokość dofinansowania
wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW na lata 20142020
i przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Standardowo jest to 50%, a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika 60%.


Otrzymane środki można przeznaczyć
m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników
do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,

a w przypadku młodych rolników także zbior
ników lub płyt do przechowywania kiszonek.

W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia
do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych.


Dofinansowaniu podlega
również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych
oraz
wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.
Ważne jest jednak, żeby inwestycje zapewniały dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu,
którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie412inwestycjemajacenaceluochronewodprzed
zanieczyszczeniemazotanamipochodzacymizezrodelrolniczychnaborod10grudnia2021rdo7lutego
2022r

Udostępnij: