ARiMR Możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych

indeks_7

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

W dniu 19 październik 2021 r. (wtorek) na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja zwiększy udostępniony współpracującym bankom limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników w roku 2021.
Łączna pula środków na dopłaty do w/w kredytów wyniesie 16 mln zł.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”na stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr/kredyty-preferencyjne1

Udostępnij: