ARiMR i ANR zajęły stanowisko w sprawie bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własnoœci Rolnej Skarbu Państwa

blog-img-08

Komunikat Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własnośœci Rolnej Skarbu Państwa.

Komunikat

Udostępnij: