Archiwum Spółdzielni Kółek Rolniczych w Węgrach

blog-img-08

Informujemy, że archiwum osobowo-płacowe po upadłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Węgrach zostało przekazane do przechowywania profesjonalnej firmie archiwalnej.
W zwišżku z tym, byli pracownicy mogš występować do przechowawcy dokumentów o wydawanie odpisów i zaœwiadczeń dotyczšcych zatrudnienia i osišganych zarobków w upadłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Węgrach.

Adres korespondencyjny przechowawcy dokumentów:

LOKOS Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 10/17
54-130 Wrocław

Telefon: 608 147022

Udostępnij: