Ankieta Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

blog-img-08

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu obecnie opracowuje dokument pn: „Program Działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021 – 2025”. Przygotowanie tego dokumentu ma na celu skonkretyzowanie działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Aby program był kompletny i wartościowy, nieodzowne jest zebranie miarodajnych danych m.in. za pomocą kwestionariusza ankiety.

Poniżej ankieta dotycząca stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu wrocławskiego.

Link do ankiety:

https://forms.gle/CwRqeGCCEuEHqjKm7

Udostępnij: