Ankieta: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024 – 2030

Powiat wrocławski wrosip

Szanowni Państwo,
w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556 ze zm.), organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Uchwałą XI/81/16 z dnia 30.05.2016 r. Rada Powiatu Wrocławskiego przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 20162019 z perspektywą do roku 2023. Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu, Zarząd Powiatu Wrocławskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024 2030.


Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.). Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju.
Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

LINK DO ANKIETY

Ankieta dla Mieszkańców:

https://forms.gle/BPvSAFHWhRkiDXW19

Wykonawcą opracowania jest Zakład Analiz Środowiskowych Ekoprecyzja (adres do korespondencji: 43520 Chybie, ul. Okrężna 30). Kierownikiem projektu jest inż. Patrycja Witosz: tel. +48512 110 314, adres email: patrycja.witosz@ekoprecyzja.eu. Wszelkie pytania proszę kierować do Wykonawcy Programu. Jednocześnie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Udostępnij: