Ankieta dotycząca warunków życia i problemów społecznych dotyczących mieszkańców Gminy Żórawina

feedback-g13b2db5cb_1280

Szanowni Państwo!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie podjął prace nad diagnozą problemów społecznych w Gminie Żórawina.

Ankieta dotyczy warunków życia i problemów społecznych dotyczących członków lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, osób z niepełnosprawnościami, problemów uzależnień i przemocy domowej. Państwa udział w ankiecie pozwoli na poznanie potrzeb, oczekiwań i problemów społecznych mieszkańców naszej Gminy.

Link do ankiety:
Udostępnij: