Jesteś tutaj

Aktualności

Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2020 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Żórawina.

 

28.01.2021 17:21czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina w roku 2021. Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania udostępniają  poszczególne jednostki oświatowe.

28.01.2021 17:12czytaj więcej

          Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych im powierzonych,  wchodzą, oprócz przedstawicieli organu wykonawczego Gminy – osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

28.01.2021 16:59czytaj więcej

W dniu 27 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na realizację dziewięciu nowych linii komunikacji podmiejskiej. W najbliższym czasie nastąpi wyłonienie wykonawcy zamówienia. Z niecierpliwością oczekujemy na pojawienie się nowoczesnych żółto-czerwonych autobusów na drogach naszej Gminy.

28.01.2021 15:38czytaj więcej

Z inicjatywy i pod osobistym patronatem Pana Wójta Gminy Żórawina z dniem 1 lutego 2021 r. uruchomiona zostanie nowa linia komunikacyjna relacji Oława - Domaniów - Nowojowice - Wojkowice - Żórawina - Turów - Żerniki Wrocławskie - Iwiny Rondo, pozwalająca na szybkie dostanie się do centrum Wrocławia mieszkańcom miejscowości położonych w ciągu drogi strzelińskiej oraz Żórawiny. Stało się to możliwe dzięki modelowej współpracy z włodarzami miast i gmin wchodzących w skład związku komunikacyjnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe. Linia oznaczona jest numerem 70 i uzyskała dofinansowanie z Funduszu Połączeń Autobusowych.

28.01.2021 13:14czytaj więcej

Zarządzenie nr  0050/9/2021 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2021 roku.

27.01.2021 12:04czytaj więcej

W dniu 18.01.2021 r. do Urzedu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta FUNDACJI CZAS NA NAS z siedzibą w Żórawinie, ul. Polna 18A na wsparcie zadania publicznego pn. "ŻART - Żórawiński amatorski Ruch Teatralny".

 

26.01.2021 09:36czytaj więcej

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu i uzyskania wsparcia finansowego na ekologiczne formy ogrzewania.

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

 I Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

25.01.2021 15:08czytaj więcej

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, miłości, pociechy z wnucząt oraz  pogody ducha każdego dnia.

 

21.01.2021 12:23czytaj więcej

Kilka dni temu w Mędłowie okradziono garaż, z którego zginęło ok. 30 narzędzi sporej wartości. Za wskazanie sprawcy, właściele przewidują nagrodę pieniężną.

Policja w Żórawinie prosi o zachowanie szczególnej czujności ze względu na rosnącą liczbę kradzieży na terenie naszej gminy.

21.01.2021 11:26czytaj więcej

Strony