Jesteś tutaj

Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku Urzędu Gminy w Żórawinie oraz placówkach  tylko do spraw koniecznych do czasu ustabilizowania się zaistniałej sytuacji.

 

07.10.2020 11:47czytaj więcej

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

07.10.2020 10:59czytaj więcej

Za dwa tygodnie, 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

06.10.2020 10:04czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 06-09 października 2020 r. w godz. 8:00 - 15:00 na terenie województwa dolnośląskiego, zostanie przeprowadzone ćwiczenie RENEGADE-SAREX - 20. Podczas ćwiczeń mogą być uruchamiane syreny alarmowe w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.

05.10.2020 10:44czytaj więcej

W dniu 28 września br. na zaproszenie władz Urzędu Gminy Żórawina gościliśmy w remizie OSP Rzeplin przedstawicieli jednostki OSP Suchodoły, gmina Gościeradów, województwo lubelskie.

02.10.2020 09:49czytaj więcej

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

01.10.2020 10:01czytaj więcej

Szanowni Państwo, jutro tj. 29.09.2020 mobilny punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego obsługiwał będzie petentów w godzinach 12:15 – 14:15 w  budynku Urzędu Gminy w Żórawinie.

28.09.2020 19:34czytaj więcej

Kontynuując "akcję" wyjazdów pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu do poszczególnych gmin powiatu wrocławskiego, wewnątrz wpisu umieszczamy aktualny harmonogram na październik 2020. Informujemy jednocześnie, że mobilny punkt mieści się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie.

 

25.09.2020 14:55czytaj więcej

W dniu 23 września 2020 r. został dokonany odbiór końcowy zadania pn.” Odbudowa stawu retencyjnego oraz wykonanie obiektów małej architektury w Polakowicach gmina Żórawina”. Prace polegały na oczyszczeniu i odmuleniu dna stawu, umocnieniu i wyprofilowaniu skarp brzegowych oraz posadowieniu obiektów rekreacyjnych. Działania służą przede wszystkim ochronie powodziowej oraz zwiększeniu zasobów wód powierzchniowych i zasilaniu wód podziemnych w celu przeciwdziałania skutkom suszy.

25.09.2020 14:50czytaj więcej

Zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy modernizacji drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D na terenie gminy Żórawina informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym na odcinku w/w drogi zaznaczonym na załącznikach graficznych, które potrwają od 30 września 2020r do 30 października 2020r

23.09.2020 11:36czytaj więcej

Strony