Jesteś tutaj

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zarządcy drogi w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gmina Żórawina. wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".
 

20.11.2020 14:48czytaj więcej

W ostatnim okresie czasu na terenie gm. Żórawina doszło do kilku włamań oraz obserwacji posesji. W związku z powyższym prosimy o zachowanie czujności , informowanie Policji oraz przekazywanie posiadanych informacji mogących przyczynić się do ujawnienia sprawców.

 

20.11.2020 11:29czytaj więcej

18 listopada 2020 roku to dzień pełen dumy dla naszej szkoły, bo sukcesem zakończyła się kilku miesięczna praca uczniów i  nauczycieli pod opieką koordynatorki Pani Magdaleny Rozenek.  Komisja Akredytacyjna Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia przyznała naszej szkole Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Certyfikat jest ważny przez pięć lat.

20.11.2020 08:59czytaj więcej

XXI Sesja Rady Gminy Żórawina odbędzie się 26 listopada 2020 roku o godzinie 8:15. Sesja przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym. Szczegóły dot. porządku obrad znajdują się wewnątrz wpisu.

19.11.2020 09:46czytaj więcej

Od 1 stycznia 2021 r. zmanie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Wszelkie informacje dotyczące zmian znajdują się pod adresem: https://www.sleza-olawa.pl/zmiana-opat-od-01012021-r/szczegowe-informacj...

 

17.11.2020 14:17czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 106/2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie wyniku przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy na 2021 r.

 

13.11.2020 10:52czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

o utrudnieniach w ruchu drogowym

W związku z robotami drogowymi prowadzonymi na zlecenie Gminy Żórawina przez firmę STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. mającymi na celu wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych od m. Żórawina, ul. Jaśminowa do m. Wojkowice, hale magazynowo-produkcyjne, informujemy o powstałych utrudnieniach lub braku przejazdu w dniach 12.11.2020r – 30.11.2020r wyżej wymienioną drogą zaznaczoną na mapie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

12.11.2020 19:53czytaj więcej

Szanowni Państwo, od 9 listopada br. została wprowadzona ważna zmiana dla osób, które spisują się samodzielnie przez Internet, tj. dokonują samospisu – został skrócony czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/skrocony-czas-na-wypelnienie-samospisu-od-pierwszego-logowania.

12.11.2020 09:26czytaj więcej

Życzenia z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości - 11 listopada:

09.11.2020 14:51czytaj więcej

KOMUNIKAT COVID19: W trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, zachowanie zdroworozsądkowego podejścia do tej zbiórki oraz wystawianie tylko i wyłącznie odpadów wielkogabarytowych objętych zbiórką. Harmonogram wywozu znajduje się wewnątrz wpisu.

09.11.2020 13:56czytaj więcej

Strony