Jesteś tutaj

Aktualności

17 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Starachowicach kpt SG Rafała Karpińskiego oraz por. SG Janusza Rudnickiego z Wójtem gminy Żórawina Janem Żukowskim. Spotkanie dotyczyło współpracy oraz podziękowań za przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Poniżej treść listu z podziękowaniami.

17.06.2021 14:29czytaj więcej

Nabór na rachmistrzów przeprowadzają Gminni Komisarze Spisowi. Podstawą prawną jest art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.).

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

16.06.2021 14:36czytaj więcej

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym!

15.06.2021 13:51czytaj więcej

W dniu 21 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XXII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2021/2022. 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) - oraz spełniają poniższe kryteria w zależności od kategorii stypendium: 

STYPENDIUM NAUKOWE

15.06.2021 09:38czytaj więcej

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zbliżający się termin zakończenia składania wniosków do biur powiatowych ARiMR o przyznanie płatności na rok 2021 (w terminie podstawowym), który upływa z dniem 17 czerwca 2021 r., informuję, że w dniach 14 - 17 czerwca 2021 r. biura powiatowe ARiMR wydłużyły swój czas pracy, tj. od godziny 7:30 do godziny 18:00 w celu świadczenia rolnikom stosownej pomocy technicznej.

 

15.06.2021 09:03czytaj więcej

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.”

Konsultacje będą trwały w okresie od 7.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

15.06.2021 09:00czytaj więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc.

02.06.2021 15:32czytaj więcej

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań. Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego:

02.06.2021 15:04czytaj więcej

Strony