Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE II NABORU WNIOSKÓW o DOTACJĘ NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

  

    I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

  1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797) oraz Uchwała nr XIX/209/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniająca uchwałę Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2123).
  2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

 

II. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 7 czerwca 2021:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

 

III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr  84 /2021 z dnia 21.05.2021 r. 

IV. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

V. Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

VI.     Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania. 

VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:

  • Marta Szemberg     71 72 21 847
  • Grażyna Wacińska 71 72 21 848

 

https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/0ec816c581a82e9f3aa9783ddb73...