Jesteś tutaj

Komunikat w sprawie ograniczenia obsługi interesantów Urzędu Stanu Cywilnego

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmie informujemy, iż  interesanci USC w Żórawinie będą przyjmowani na parterze budynku przy al. Niepodległości 15 w godzinach od 08:00 do 12:00 w zakresie spraw, które mogą być istotne dla mieszkańców, a nie da się ich załatwić drogą korespondencyjną czy elektroniczną.

Osobiście przed Kierownikiem USC w Żórawinie załatwiane są sprawy dotyczące:

  • -rejestracji noworodków urodzonych na terenie Gminy Żórawina,
  • -rejestracji zgonów, jeżeli zdarzenie nastąpiło na terenie Gminy Żórawina,
  • -przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński od nupturientów, którzy złożyli zapewnienia przed kierownikiem USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tylko w obecności nowożeńców i 2 świadków).

          Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku, pojedynczo, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z Kierownikiem USC w Żórawinie lub Zastępcą Kierownika USC w Żórawinie na nr tel. 71 3165541 /w przypadku nieobecności Kierownika USC na nr tel. sekretariatu urzędu gminy 71 3814111/. Interesant musi posiadać maskę zakrywającą usta i nos oraz na miejscu zdezynfekować dłonie.

            W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem:

  • przez e-PUAP,
  • telefonicznie: 71/3165 541
  • pocztą tradycyjną: ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina