Jesteś tutaj

Dyrekcja Instytutu Zootechniki - PIB z wizytą w Żórawinie

28 lipca 2021 Dyrekcja Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego z Krakowa odwiedziła Gminę Żórawinę. Instytut reprezentowany był przez Krzysztofa Dudę - Dyrektora, Jakuba Howańca - Z-ce Dyrektora ds. Infrastruktury, oraz Jakuba Bielańskiego - Kierownika Biura Dyrektora ds. Infrastruktury. Gospodarz - Wójt Jan Żukowski zaprezentował charakter i specyfikę gminy. Przedstawił wykonywane inwestycje oraz potrzeby terenowe, niezbędne dla dalszego rozwoju infrastruktury szkolnej, społecznej, komunalnej. Rozmowy przebiegały w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze, dotyczyły współpracy, dzierżawy, możliwości przejęcia lub nabycia gruntów pod inwestycje gminne. Prezentacja nie ominęła kościoła św. Trójcy, gdzie kontynuowane są prace renowacyjne.