Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Dożynki, nazywane też Świętem Plonów, obchodzimy cyklicznie, zazwyczaj na przełomie sierpnia i września, jako zwieńczenie dożynek gminnych i powiatowych. Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbędą się 5 września na stadionie sportowym przy szkole podstawowej w Domaniowie. To tradycyjne ludowe święto, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, gromadzi w jednym miejscu rolników, ludzi związanych z wsią i pracujących na rzecz jej wszechstronnego rozwoju.

27.08.2021 13:50czytaj więcej

"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" za stosowanie i promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwie rolnym.

27.08.2021 13:41czytaj więcej

"Warsztatem pracy jest ziemia, którą człowiek uprawia, a uprawiając pozwala się objawić tej ziemi w jej urodzaju w jej naturalnej płodności. Staje się więc ta ziemia- warsztat pracy rolnika-ziemia, która rodzi i karmi, jakimś podobieństwem matki: matka -ziemia".

św. Jan Paweł II

 

Z okazji zakończenia żniw - świeta plonów, proszę przyjąć życzenia zdrowia, zdrowia… i jeszcze raz zdrowia, sil i wytrwałości, zasłużonego uznania, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzę przychylności niebios i dobrej pogody, która pozwoli w pełni wykorzystać dary ziemi.

27.08.2021 12:27czytaj więcej

W niedzielę 29 sierpnia nastąpi kolejna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich oraz Polregio. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami na dołączonych plakatach odjazdów dla stacji w Żórawinie oraz Węgrach.

27.08.2021 11:55czytaj więcej

Powoli dobiega okres wakacyjny, jednak na drogach gminy Żórawina wiele się dzieję. Realizowanych lub ukończonych jest wiele inwestycji w następujących zakresach:

  • Remonty nawierzchni asfaltowych:

- ul. Młyńskai Szkolna w Węgrach,

- ul. Długopolska w Mędłowie,

- ul. Świerkowa i Kasztanowa w Żórawinie,

  • Budowa chodników:

- w Turowie,

- w Bogunowie,

- w Jasonowie,

  • Budowa dróg:

- Suchy Dwór - dr dojazdowa do gruntów rolnych przy zakładzie Drob-fish,

- ul. Ślężna w Galowicach,

26.08.2021 11:57czytaj więcej

Dzięki współpracy Urzędu Gminy oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w osobie Pani dyr. Marii Puchacz w Żórawinie w dwie ostatnie niedziele: 15 oraz 22 sierpnia do ekskluzywnego grona osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 dołączyło blisko dwustu mieszkańców naszej Gminy, którzy przyjęli jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.

25.08.2021 09:29czytaj więcej

Ocena jakości wody dostarczanej w I półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Żórawina.

23.08.2021 13:39czytaj więcej

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczenia usług transportowych przez firmę TRAKO, informujemy, że do końca sierpnia kursy będą realizowane równolegle z połączeniami komunikacji podmiejskiej, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dla linii 523. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące rozkładu jazdy od 1 września.

20.08.2021 14:17czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A);

- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);

- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);

17.08.2021 11:43czytaj więcej

Infomrujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniach od 18 sierpnia do 30 września 2021r w związku z wykonywaniem robót przy realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina.

Na czas prowadzenia robót drogowych komunikacja na  przedmiotowym odcinku drogi odbywać się będzie za pomocą ręcznego sterowania ruchem drogowym.

Wiecej informacji w załączonym zawiadomieniu wykonawcy robót.

 

17.08.2021 09:33czytaj więcej

Strony