Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

I drugiego człowieka.

Życzymy, aby Œwięta Wielkanocne

Przyniosły radoœć i wzajemnš życzliwoœć.

By stały się œrodkiem wzmacniania ducha.

Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

Napełni Was pokojem i wiarš,

niech da sił w pokonywaniu trudnoœci

i pozwoli z ufnoœciš patrzeć w przyszłoœć.

Z wyrazami szacunku

Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

Rada Gminy Żórawina

oraz

pracownicy Urzędu Gminy

02.04.2010 00:00czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

23.03.2010 00:00czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

23.03.2010 00:00czytaj więcej

W dniach 22-24 marca br. na terenie Gminy Żórawina zorganizowana zostanie zbiórka zużytego sprzętu AGD (pralki, lodówki, kuchenki, sprzęt TV, baterie, akumulatory itp.) oraz opon.

Jest to znowu okazja do pozbycia się nieodpłatnie niepotrzebnego sprzętu.
Zbiórka zorganizowana będzie w formie „wystawki”, wystawienie sprzętu w miejscu widocznym – przed domem, przy ulicy lub w innym widocznym miejscu w uzgodnieniu z sołtysem wsi.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy pozbycia się niepotrzebnego sprzętu, który zalega nie tylko w Państwa domach, ale także w pobliskich laskach, rowach itp.

04.03.2010 00:00czytaj więcej

Stowarzyszenie Lider A4 rozpoczęło realizacje 2 projektów w ramach POKL.

Projekty skierowane sš do mieszkańców gmin Kšty Wrocławskie i Kobierzyce, oraz Siechnice i Żórawina.

Szczegółowe informacje o projektach: “ Edukacja bliżej natury – wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych na ternie gmin Kšty Wrocławskie i Kobierzyce , oraz “ Edukacja bliżej natury – wsparcie oddolnych inicjatyw na ternie gmin Żórawina i Œwięta Katarzyna” znajdš Państwo na stronie internetowej www.lider-a4.pl , oraz w dołšczonych materiałach.

18.02.2010 00:00czytaj więcej

Data i godzina wydania: 08.01.2010 - godz. 10:00

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław

Zjawisko: Intensywne opady œniegu

Stopień zagrożenia: 2

Ważnoœć: od godz. 12:00 dnia 08.01.2010 do godz. 12:00 dnia 10.01.2010

Obszar: województwo dolnoœlšskie

08.01.2010 00:00czytaj więcej

Œwięta Bożego Narodzenia to czas wypełniony rodzinnym ciepłem, spokojem i refleksjš.

Dzielšc się opłatkiem zapominamy o wszystkim, co było złe.

Najważniejsze sš wówczas wiara w drugiego człowieka i nadzieja na przyszłoœć.

Wszystkim mieszkańcom z całego serca życzymy wszelkiej pomyœlnoœci. Niech przy wszystkich œwištecznych stołach panuje atmosfera miłoœci, zrozumienia i pokoju.

W Nowym Roku życzymy Państwu dużo Zdrowia, samych dobrych dni i spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku

Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

Rada Gminy Żórawina

oraz

pracownicy Urzędu Gminy

24.12.2009 00:00czytaj więcej

Œwięta Bożego Narodzenia to czas wypełniony rodzinnym ciepłem, spokojem i refleksjš.

Dzielšc się opłatkiem zapominamy o wszystkim, co było złe.

Najważniejsze sš wówczas wiara w drugiego człowieka i nadzieja na przyszłoœć.


Wszystkim mieszkańcom z całego serca życzę wszelkiej pomyœlnoœci.
Niech przy wszystkich œwištecznych stołach panuje atmosfera miłoœci, zrozumienia i pokoju.

W Nowym Roku życzę Państwu dużo Zdrowia, samych dobrych dni i spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku

Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

16.12.2009 00:00czytaj więcej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje o rozpoczęciu odwiertu nowej studni głębinowej w miejscowoœci Węgry.

Studnia będzie eksploatować trzeciorzędowe warstwy wodonoœne, które występujš na głębokoœci powyżej 90m.

Prace majš być zakończone do końca 2009r.

25.11.2009 00:00czytaj więcej

Szanowni Państwo!

GZGK w Żórawinie przypomina mieszkańcom wsi Marcinkowice o zakazie wykorzystywania wody z własnych ujęć do celów spożywczych.


Informujemy o możliwoœci zamówienia dostawy wody pitnej (nieodpłatnie) w siedzibie GZGK pod numerem telefonu 0-71 3165116 od poniedziałku do pištku w godz. 8.00 - 15.00 .

Podadto istnieje możliwoœć poboru wody z sieci wodocišgowej z hydrantu w miejscowoœci Brzeœcie (hydrant zaopatrzony jest w kran).


Zakaz obowišzuje do odwołania.


Bartłomiej Dytwiński, p.o. Dyrektora GZGK w Żórawinie

16.09.2009 00:00czytaj więcej

Strony