AKTUALNOŚCI : „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

blog-img-08

Informacja z dnia 21.09.2018 r.

Trwają aktualnie prace montażowe instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej u mieszkańców, którzy zostali wybrani do dofinansowania.

Po ocenie złożonych wniosków powstały dwie listy Grantobiorców.  Lista nr 1 – Grantobiorcy, którym przyznano grant i podpisano umowy o grant. Lista nr 2 rezerwowa – Grantobiorcy, dla których nie wystarczyło środków na udzielenie grantów, a którzy zdobyli najmniej punktów.

Przypominamy, że odbiorcami  projektu są mieszkańcy  gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie Gminy Żórawina, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Kwota przeznaczona na granty w gminie wynosi ok. 1,2 mln  PLN i służy dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych – systemy PV spełniających podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane, a także rygory projektów wspieranych ze środków unijnych.

 

Działanie instalacji, aktualną produkcję energii można monitorować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej, lub za pomocą komputera.


Informacja z dnia 30.05.2018 r.

Wyniki naboru na panele fotowoltaiczne.

Pragniemy poinformować, że ocenia merytoryczna została zakończona. Ocenie merytorycznej zostały poddane tylko te wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
Wyniki oceny merytorycznej zostały umieszczone na stronie internetowej www.pv-projekt.pl.

Po ocenie powstały dwie listy grantobiorców:

Lista nr 1 – Grantobiorcy, którym przyznano grant i szykowane są umowy o grant (najlepsze wyniki w rankingu dla których wystarczyło środków);

Lista nr 2 rezerwowa – Grantobiorcy, dla których nie wystarczyło środków – jednakże obecnie jest przygotowywany wniosek do DIP o zwiększenie środków na granty  – zależy od decyzji DIP – prawdopodobieństwo zgody – wysokie

 W Gminie Żórawina wyniki prezentują się następująco:

 Lista nr 1:

Liczba przyznanych grantów: 43; kwota dofinansowania: 1 544 832,50 PLN; moc: 264 kW

 Lista nr 2 rezerwowa:

Liczba grantów: 7;  kwota dofinansowania: 223 337,5 PLN; moc: 37,8 kW.


Informacja z dnia 26.03.2018 r.

Komunikat w sprawie oceny wniosków w projekcie grantowym pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”
 
Przypominamy, że nabór dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne został zakończony. W chwili obecnej trwa ocena formalna złożonych na konkurs aplikacji. Ocena jest prowadzona jednocześnie dla wszystkich projektów złożonych w 14 gminach, gdzie odbywa się realizacja przedsięwzięcia.  

Drugim etapem oceny będzie ocena merytoryczna. Już w najbliższym czasie do osób, które złożyły wnioski niekompletne, bądź budzące wątpliwości, co do przedstawionych danych, zostaną wystosowane pisma z prośbą o uzupełnienie i/lub niezbędne korekty. Korespondencja będzie odbywać się drogą elektroniczną na wskazany przez Wnioskodawcę adres mailowy we wniosku. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty, tych z Państwa, do których zostanie przesłane przez Lidera projektu pismo z prośbą u uzupełnienia/korekty, szybkie dostarczanie wskazanych w piśmie dokumentów.

Całość oceny, wg wstępnych szacunków, powinna zakończyć się z początkiem maja.

Łączna liczba złożonych wniosków w 14 gminach wynosi 561.


Informacja z dnia 29.01.2018 r.

Szanowni Państwo ,

został wydłużony termin dla wnioskodawców na składnie wniosków o grant na panele fotowoltaiczne do godziny 15.00 do dnia 14-02-2018 r.

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie o naborze wniosków


Informacja z dnia 10.01.2018 r.

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, mieszkańcy gmin partnerskich mogą korzystać z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców technicznych. Dyżury doradców będą się odbywać zgodnie z harmonogramem:

18 stycznia 2018 – dyżur doradcy technicznego w Żórawinie, godz. 11.00-17.00, Urząd Gminy w Żórawinie, Punkt Konsultacyjny, obowiązuje rejestracja pod nr tel. 713814139

Czas spotkania to około 0,5 h, w związku z czym rejestracja spotkania będzie się odbywać na konkretną godzinę.


Informacja z dnia 19.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, mieszkańcy gmin partnerskich mogą korzystać z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców technicznych. Dyżury doradców będą się odbywać zgodnie z harmonogramem:

– 27 grudnia 2017 – dyżur doradcy technicznego w Żórawinie, godz. 12.00-18.00, Urząd Gminy w Żórawinie, Punkt Konsultacyjny, obowiązuje rejestracja pod nr tel. 713814139

28 grudnia 2017 – dyżur doradcy technicznego w Żórawinie, godz. 11.00-17.00, Urząd Gminy w Żórawinie, Punkt Konsultacyjny, obowiązuje rejestracja pod nr tel. 713814139

Czas spotkania to około 0,5 h, w związku z czym rejestracja spotkania będzie się odbywać na konkretną godzinę.


Informacja z dnia 6.12.2017 r.

WAŻNE SPOTKANIE WS DOTACJI NA PANELE PV ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŻÓRAWINA I „OTS WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Szanowni Państwo,

Gmina Żórawina wraz z Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość jest organizatorem konkursu grantowego na zakup instalacji fotowoltaicznych. (Możliwość weryfikacji na stronach www.pv-projekt.pl  , oraz stronie  Gminy Żórawina:   https://www.gminazorawina.pl/projekty-unijne/aktualnosci-regionalny-program-energetyki-prosumenckiej-mikroinstalacje ).

 

Chcieliśmy Państwa zaprosić na spotkanie w sprawie konkursu grantowego pn.  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”,

które odbędzie się 20.12.2017 r. o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie.

 

SPOTKANIE JEST BARDZO WAŻNE W KONTEKŚCIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI CAŁEGO PROJEKTU, POCZĄWSZY OD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, WYKONANIA RZETELNEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO, PRZEZ POINFORMOWANIE O KORZYŚCIACH I ZAGROŻENIACH, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ WYBÓR PRZEZ MIESZKAŃCA ŚCIEŻKI INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTU (PONIEWAŻ MONTAŻ SAMEJ INSTALACJI TO JEDYNIE CZĘŚĆ CAŁEGO PROJEKTU, PROJEKT TO RÓWNIEŻ MONITORING PRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA INSTALACJI PRZEZ TZW. OKRES TRWAŁOŚCI – CZYLI OK 6 LAT OD MOMENTU ROZLICZENIA I DOKONANIA PŁATNOŚCI). NA SPOTKANIU ZOSTANĄ PORUSZONE TE I WIELE INNYCH WAŻNYCH ZAGADNIEŃ.
 

Uprzejmie prosimy o przygotowanie na spotkanie:

• informacji o wysokości opłat za energie elektryczną z faktur za ostatnich 12 miesięcy

• informację o miejscu niezacienionym (o kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-zachodnim) w m2 na:

1.      dachu skośnym

2.      dachu płaskim

3.      Innych obiektach (garaż, wiata, drewutnia, itp.).

 

PROSIMY O ZAREJESTROWANIE SIĘ NA SPOTKANIE WYSYŁAJĄC MAILA NA ADRES: REJESTRACJA-PV@FEA.PL o treści:

„Imię i Nazwisko ……….

Gmina……………………..”

lub telefonicznie pod numerem 74 645 01 31

 

UWAGA: Jednocześnie informujemy, że Gmina Żórawina nie wspiera żadnych inicjatyw innych podmiotów, poza OTS Wolna Przedsiębiorczość – współorganizatora konkursu granatowego.

Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami na stronie oficjalnej www.pv-projekt.pl, oraz stronie Gminy Żórawina:  https://www.gminazorawina.pl/projekty-unijne/aktualnosci-regionalny-program-energetyki-prosumenckiej-mikroinstalacje

Punkt Konsultacyjny Projektu czynny codziennie w godz. 9.00-15.00. Informacje pod nr 713814139. W przypadku wizyt osobistych zalecamy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu i godziny wizyty, celem zapewnienia odpowiedniej ilości czasu i uporządkowania spotkań. Możliwość konsultacji w środy w godz.16:00-18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Punkt konsultacyjny: pok. 23, Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina.

 

MASZ PYTANIE TECHNICZNE? NAPISZ DO DORADCY TECHNICZNEGO: doradca-zorawina@fea.pl


 

Informacja z dnia 1.12.2017 r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 01-12-2017 r.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą
Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska
nr RPDS.03.01.00-02-0021/17
Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie
 www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanych dalej gminami partnerskimi:

Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.

Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim oraz celów projektu grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budowie (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska.

Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców.

Maksymalny poziom wsparcia finansowego (grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.

Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć:  7 000 PLN brutto x 10 kW = 70 000 PLN brutto.

Alokacja – Na realizację konkursu w ramach naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN*

(* Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie udzielenia około 43 grantów  o łącznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).

Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków kwalifikowalnych

Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant

Wydatki kwalifikowalne – wydatki związane z nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatków kwalifikowalnych tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę niezbędnych do celów realizacji Projektu zostały określone w Regulaminie konkursu.

Termin składania  wniosków –  od dnia 29.12.2017 od godziny 8:00  do dnia 31.01.2018 do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków – OTS Wolna Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub w Urzędzie Gminy właściwym  ze względu na adres lokalizacji inwestycji.

Forma składania wniosków  – zgodnie z Regulaminem konkursu.

Okres realizacji projektu – do maja 2019 r.

Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem konkursu.

 

Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem:

http://pv-projekt.pl/2017/12/01/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/


Informacja z dnia 30.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia mieszkańcy gmin partnerskich będą mogli korzystać z bezpłatnych porad doradców technicznych. Oprócz dyżurów w punktach konsultacyjnych dla każdej Gminy został uruchomiony e-mail jako zdalny dostępu do doradcy technicznego.

doradca-zorawina@fea.pl


Informacja z dnia 23.11.2017 r.

1 grudnia 2017 roku zostanie ogłoszony na stronie Gminy Żórawina zatwierdzony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą REGULAMIN składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

REGULAMIN KONKURSU: OD 1 GRUDNIA 2017 R.

SKŁADANIE WNIOSKÓW: OD 29 GRUDNIA 2017 R. DO 31.01.2018 R.

W grudniu 2017 r. odbędzie się na terenie Gminy Żórawina spotkanie szkoleniowe dla zainteresowanych mieszkańców w zakresie omówienia regulaminu konkursu i  formularza wniosku o dofinansowanie. Szczegóły spotkania zostaną podane w najbliższym czasie

Odwiedź nas również na facebooku: www.facebook.com/urzadzorawina


Informacja z dnia 09.11.2017 r.

Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, schemat 3.1.C. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Liderem projektu jest OTS Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami jest 14 gmin Dolnego Śląska: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Katy Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród oraz Gmina Żórawina.  

Maksymalny poziom dofinansowania grantów przyznawanych Grantobiorcom przez Grantodawcę wynosi do 85% z uwzględnieniem limitów pomocy dot. projektów objętych pomocą de minimis pomoc określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WD określają przepisy unijne i krajowe, a w szczególności:

Udostępnij: