Aktualne nabory wniosków w LGD Lider A4 dla stowarzyszeń i organizacji

blog-img-08

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na stronach https://lider-a4.pl/  znajdują się informacje o ogłoszonych naborach wniosków na granty dla stowarzyszeń, organizacji i grup mieszkańców:

 

NABÓR nr 1/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 2/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 – podnoszenie świadomości ekologicznej
Projekt grantowy: Dbamy o dziedzictwo naturalne, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 3/2020/G – Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
Projekt grantowy: Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 4/2020/G – Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 5/2020/G – Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 6/2020/G – Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4
Projekt grantowy: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020!

Udostępnij: