Aktualne informacje o wsparciu wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Program Ciepłe Mieszkanie

Procedura cp i cm 4

Ze względu na małe zainteresowanie złożeniem wstępnych deklaracji , Gmina informuje o braku możliwości skorzystania z dotacji w Programie Ciepłe Mieszkanie II nabór.

Jednocześnie przypomina o możliwości skorzystania z I naboru Programu Ciepłe Mieszkanie.

Zachęcamy do składania wniosków, który Gmina prowadzi w trybie ciągłym.

Ważne informacje:

Kolejność postępowanie w sprawie dotacji :

  1. Złożenie wniosku o dotacje w gminie
  2. Podpisanie umowy z gminą
  3. Wykonanie przedsięwzięcia
  4. Złożenie wniosku o płatność w gminie

Uwagi:

1) Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego  się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2) Koszty poniesione przed podpisaniem umowy z gminną, dyskwalifikują wniosek co jest równoznaczne z brakiem otrzymania dotacji.

3) Termin realizacji przedsięwzięcia to 18 mc-y od dnia podpisania umowy beneficjenta końcowego z gminą.

4) Termin realizacji przedsięwzięcia to 18 mc-y od dnia podpisania umowy beneficjenta końcowego z gminą.

5) Termin złożenia wniosku o płatność należy wykonać w ciągu 90 dni o daty ostatniej faktury .Po tym czasie dotacja nie przysługuje.

6) Prosimy o zapoznanie się z programem  i dokumentacją dostępnym pod linkiem:

Ciepłe Mieszkanie – Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w budynkach wielorodzinnych

7) Nr kontaktowy: 71-381-41-48

Udostępnij: