Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

blog-img-08

Prosimy o wypełnienie ankiety dot. propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 na lata 2014-2020.
Kontakt i pomoc w wypełnieniu ankiety w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy
Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina: tel 0713814139.
Ankietę można pobrać ze strony
http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/Bank_Pomyslow.pdf

Udostępnij: