Aktualizacja – Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – sport w roku 2015

blog-img-08

Aktualizacja informacji w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2015 roku:

Na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina dodany został załšcznik pod nazwš Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf .

Udostępnij: