Akcja szczepienia lisów

blog-img-08

Informujemy, że w dniach od 27 wrzeœnia do 4 paŸdziernika 2012 roku, na terenie województwa dolnoœlšskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjšcych, przeciwko wœciekliŸnie, poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w iloœci 20 dawek na 1 km2.

Przynęta zawierajšca wewnštrz szczepionkę zostanie wyłożona z samolotów poza obszarami zabudowanymi. Prosi się o nie dotykanie, nie podnoszenie i nie niszczenie wyłożonych przynęt.

W okresie od 27 wrzeœnia do 4 paŸdziernika 2012r., na terenie województwa dolnoœlšskiego obowišzuje:
– zakaz polowania na zwierzynę z psami
– zakaz wolnego puszczania psów i kotów
– nakaz trzymania psów gospodarskich na uwięzi, a kotów w zamknięciu.

Każdy przypadek kontaktu człowieka z wyłożonš szczepionkš należy zgłosić służbie zdrowia, natomiast przypadek kontaktu zwierzšt domowych z przynętš – służbie weterynaryjnej.

Prosimy się o zachowanie szczególnej ostrożnoœci w okresie przeprowadzanej akcji szczepień.

Udostępnij: